Kolesnik

  • Kolesnik - 2017 - 01

    Kolesnik, E., A. Obiegala & R. E. Marschang (2017): Detection of Mycoplasma spp., herpesviruses, topiviruses, and ferlaviruses in samples from chelonians in Europe – Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 29: 820-832.

    Der Nachweis vonMycoplasma spp., Herpesviren, Topiviren und Ferlaviren in Proben von Schildkröten in Europa.