Rom

  • Rom - 2018 - 01

    Rom, B., S. Kornaś & M. Basiaga (2018): Endoparasites of pet reptiles based on coprosopic methods. – Annals of Parasitology 64(2): 115-120.

    Endoparasiten der Haustierreptilien anhand koproskopischer Methoden.